Boeking procedure

Alle afspraken worden in een contract vastgelegd. Dit biedt u de garantie dat alles precies verloopt zoals is afgesproken.

Contract

Wanneer er overeenstemming is over een te verzorgen optreden sturen wij u een eenvoudig contract waarin wordt vastgelegd wat er gaat gebeuren.

In het contract staat het volgende:

  • Onze NAW-gegevens en de naam en adres-gegevens van de opdrachtgever die tekenbevoegd is
  • Datum en locatie van het optreden
  • Naam en telefoonnummer van de contactpersoon ter plaatse
  • Begintijd en eindtijd van het optreden
  • De prijs en de manier van betaling

Wij verzoeken u vervolgens het contract te ondertekenen en een exemplaar naar ons terug te sturen.

Nadat het contract door beide partijen is ondertekend is de boeking definitief!
Zo heeft iedereen zekerheid en kunnen er geen misverstanden ontstaan. 

Op alle met ons gesloten overeenkomsten zijn onze algemene voorwaarden van toepassing.

Vraag gratis en geheel vrijblijvend een offerte aan.