Achtergrond
Jazz
Sfeervolle achtergrondmuziek op maat

Procedure

Wanneer er overeenstemming is over een te verzorgen optreden sturen wij u een eenvoudig contract waarin we vastleggen wat er gaat gebeuren.

In het contract staat het volgende:

1 - Onze NAW-gegevens
2 - Naam en NAW-gegevens van de opdrachtgever die tekenbevoegd is
3 - Naam van muzikant/band/DJ
4 - Datum en locatie van het optreden
5 - Naam en telefoonnummer van de contactpersoon ter plaatse
6 - Begintijd en eindtijd van het optreden
7 - Prijs en manier van betaling

Wij verzoeken u het contract te dagtekenen en te ondertekenen en het vervolgens terug te sturen. Dat kan per post, e-mail of fax.

Nadat het contract door beide partijen is ondertekend is de boeking definitief!

Zo heeft iedereen zekerheid en kunnen er geen misverstanden ontstaan.

Op alle met ons gesloten overeenkomsten zijn onze algemene voorwaarden van toepassing, zoals u die kunt vinden op onze website.
U kunt altijd vragen om toezending van een exemplaar.

AchtergrondJazz - Sfeervolle achtergrondmuziek op maat